Periodonti

Hemostatlar |
• “Çift-iplik” tekniğinde üst ip olarak kullanın • Koruyucu “preparasyon öncesi” ipi
Kod :9335
Fiyat :15 euro
• Alt ön dişler • Gingival ve subgingival veneerler yakınında luting işlemi yaparken • Sınıf III, IV ve V restorasyonlar • “Çift-iplik” tekniğinde üst ip olarak
Kod :9334
Fiyat :15 euro
• Alt ön dişler • Gingival ve subgingival veneerler yakınında luting işlemi yaparken • Sınıf III, IV ve V restorasyonlar • “Çift-iplik” tekniğinde üst ip olarak
Kod :9333
Fiyat :15 euro
• Veneer hazırlama ve simantasyon • İnce, narin dokularla ilgili restoratif işlemler
Kod :9332
Fiyat :16 euro
1 x 30 ml (36,69 g) IndiSpense şırınga 20 x Metal Dento-Infusor Tip 20 x 1,2 ml boş şırınga
Kod :647
Fiyat :74 euro
1 x 30 ml (38,52 g) IndiSpense şırınga 20 x Metal Dento-Infusor Tip 20 x 1,2 ml boş şırınga
Kod :6407
Fiyat :74 euro