Geçici Simantasyon

Daimi Simantasyon | Geçici Simantasyon |
RelyX Temp E 1 adet baz 25 g 1 adet katalizör 18 g Karıştırma kağıdı
Kod :3M 35014
Fiyat :42 dolar
RelyX Temp NE 1 adet baz 36 g 1 adet katalizör 16 g Karıştırma kağıdı
Kod :3M 56660
Fiyat :33 dolar