Matrix Bantları

Dispens-O-Mat Matris Bandı Anterior

100 Adet Kendinden Yapışkanlı Matris Bandı

Kod :PO 5221 Fiyat :38 chf

  • Özellikler
  • Dosyalar
  • Bilgi Istiyorum

Bu çok ince saydam matrislerin kendi kendine yapışan uçları bir matriks
tutucusuna duyulan gereksinimi ortadan kaldırmaktadır.
Matriks tutucuları ışıkla sertleşmeyi sağlayan ışınların geçmesini engeller,
özellikle de bir kusp (dişin sivri çıkıntıları) restorasyonu durumlarında.
Saydam kamalarla doğru biçimde yerleştirilir ve sabitlenir, bu matrisler
MOD kavitelerinin approksimal kutularında bile bütün kavite yüzeylerinin
tam bir ışıkla sertleştirilmesini olanaklı kılmaktadır.

Benzer Ürünler