Ardent

Futura %45 Toz Amalgam 30 g
Kod :AR 204
Fiyat :35 euro
Futura Kapsül Amalgam %45 No:3 50 lik
Kod :AR 203
Fiyat :60 euro
Futura Kapsül Amalgam %45 No:2 50 lik
Kod :AR 202
Fiyat :45 euro
Futura Kapsül Amalgam %45 No:1 50 lik
Kod :AR 201
Fiyat :35 euro
NG2 %70 Kapsül Amalgam No:3 50 lik
Kod :AR 213
Fiyat :85 euro
NG2 %70 Kapsül Amalgam No:2 50 lik
Kod :AR 212
Fiyat :65 euro
NG2 %70 Kapsül Amalgam No:1 50 lik
Kod :AR 211
Fiyat :48 euro
NG2 %70 Toz Amalgam 30 g.
Kod :AR 214
Fiyat :50 euro
Ardent Temprofil Geçici Dolgu 1x15 Gr
Kod :AR 1003
Fiyat :40 euro
Temprofix Geçici Yapıştırıcı 1x15 Gr
Kod :AR 1002
Fiyat :45 euro
Asit Jell 13x2Gr
Kod :AR3200
Fiyat :15 euro
Asit Jel
Kod :AR 3201
Fiyat :5 euro
Ardent Flow Kompozit Dolgu A1,A2,A3 2X2 Gr
Kod :AR 2000
Fiyat :23 euro
Ardent Nanohibrit Kompozit Dolgu 3’lü Paket A1,A2,A3 1x4Gr A1,A2,A3,A3.5,B2,C3
Kod :AR 1000
Fiyat :35 euro
Ardent Nanohibrit Kompozit Dolgu 1’li Paket Renkler :A1,A2,A3,A3.5,B2,C3 A1,A2,A3 3x4 Gr A1,A2,A3
Kod :AR 1001
Fiyat :15 euro