Güncel Duyurular

Hijyen

Hijyen

UZUN SÜRELİ KAPANIŞTAN SONRA MUAYENEHANENİN OPERASYONEL OLARAK VERİMLİ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN YAPILACAK HİJYEN DÜZENLEMELERİ VE ÖZEL İŞLEMLER


TEMEL HİJYEN DÜZENLEMELERİ

Uzun süreli kapatma işleminden önce, birtakım kapatma öncesi işlemleri gerçekleştirmek gereklidir. Sebep her ne olursa olsun eğer yapılmamışsa, muayenehanenin tekrar açılışından önce yapılması tavsiye edilir.

Sizin de bildiğiniz gibi, ameliyathane hijyeninin amacı bir hastadan başka birine, bir hekime veya bir asistana bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını engellemektir.

Burada yer alan öneriler, iş yerinin tekrar açıldığı günden itibaren bu amacın mümkün olduğunca ulaşılabilir olmasını mümkün kılar. 

Buradaki birtakım işlemlerin asıl amacı ünit hortumlarını tamamen boşaltmak, ünitin ve sistemin içinde su kalmadığından emin olmaktır.

Bunları uygulamak sistemin içinde biyofilm tabakasının oluşmasını engeller ve böylece bakterilerin çoğalması sınırlanmış olur.

BİR MUAYENEHANE VEYA KLİNİK UZUN BİR SÜRELİĞİNE KAPALITILMAK ZORUNDA OLDUĞUNDA NE OLUR?

Dental muayenehaneler biyozararlı olarak kabul edilir. Yapılan çok sayıda çalışma, diş üniti hortumlarının/borularının mikrobik ajanlar için adeta bir depo olduğunu göstermiştir. Bu yüzden, özellikle de uzun süreli çalışmama döneminin ardından, diş üniti ve su sistemlerinin bakteri oranını azaltmak için birkaç işlem yapılması gereklidir.

Bu nedenlerden dolayı, dental ünitlerdeki suyun kontaminasyonunu ve biyofilm oluşumunu önlemek oldukça önemliyken bu durum, tankları boşaltılması gereken otoklavlar için de geçerlidir.

Amaç aynı: özellikle uzun süreli kapatmadan önce bakteriyel floranın çoğalmasını mümkün olduğunca önlemek.

ŞİMDİ DE KAPATMA İŞLEMİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK YAPILMASI GEREKENLERE BAKALIM

İŞTE EKİPMANLARIMIZI GÜVENDE TUTMAK İÇİN GEREKLİ 10 ADIM

1. Diş ünitinde otomatik, yarı otomatik veya manuel sterilizasyon/dezenfeksiyon sistemi varsa kullanma kılavuzunda belirtilen ilgili talimatları uygulayın. Eğer diş ünitinin bağımsız bir sprey besleme tankı varsa yani şebeke suyuna bağlı değilse, her döngünün sonunda bu tankın boşaltılması tavsiye edilir. 

2. Gün sonunda, klinikte yapılması gereken tüm temizlik ve bakım işlemlerini yapın ve bütün yüzeylerin uygun bir şekilde dezenfekte edildiğinden emin olun. 

Dental ünitler içinse, her zaman üretici firmanın talimatları ile uyumlu olan ürünleri kullanın ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre kullanıldığından emin olun. 

Dezenfektan üzerinden belirtilen temas süresine uymak ve bu süre geçtikten sonra, dezenfektan kurumadan önce nemli bir bezle silin.

Bu işlem, efektif sanitasyonu sağlarken dezenfektan tarafından yüzeyin aşınma riskini en aza indirir.

3. Vakum (suction) filtrelerini üretici firma tarafından tavsiye edilen ürünlerle, vakum sistemine bir kova içerisinden ılık su çektirerek temizleyin.

Önceki adımları tamamladıktan sonra, otomatik kanül yıkama sisteminin olması durumunda tankı dezenfektandan arındırmak için su ile bir döngü daha gerçekleştirin.

Döngü bittiğinde tankı boşaltın. 

4. Son olarak, vakum sistemini tamamen boşaltmak ve kurutmak için cerrahi aspiratörü (suction) en az 3 dakika çalıştırın.

5. Yerleri temizlemeye olanak sağlayacak kadar koltuğu yukarı alın kaldırın ve ünitin iç hortumlarındaki sıvıların tahliye edilmesini sağlayın. 

6. Eğer varsa, ozmoz sistemini kapatın ve tamamen boşaltın. Sisteminizde olmasını durumunda, su tankının ve dezenfektan tankının tamamen boşaltılması önemlidir.

7. Eğer varsa, her bir muayenehane için su vanasını kapatın:

  • Bütün dinamik enstrümanları ve hava-su spreyini bütün borulardaki/hortumlardaki suyu tamamen boşaltmak için çalıştırın.
  • Bardak doldurucusunu tamamen boşalana kadar çalıştırın.
  • Kreşuar suyu tamamen boşalana kalan çalıştırın. Daha sonra, üretici firmanın talimatlarına göre seyreltilmiş cerrahi aspiratör için olan su-sıvı çözeltisini kreşuara dökün, bu işlem diş ünitinin tahliye borularındaki bakteri oranını azaltır.

8. Ana su vanasını kapatın.

9. Her bir tedavi odasındaki ve diğer odalardaki bütün muslukları açıp su sisteminin tamamen boşalmasını sağlayın.

10. Her bir odanın elektrik sigortasını kapatın.

Malzemelerin ve ilaçların bulunduğu buzdolabı gibi temel cihazların çalışmasını tercih ediyorsanız ana sigortayı açık bırakabilirsiniz.

OTOKLAVLAR İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

1. Temiz veya kirli su içermesi fark etmeksizin, tankların boş, temiz ve kuru olmasını sağlayın. Bunu yapmak için kullanma ve bakım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

2. Kapı lastiğini temizleyin.

3. Ultrason tankını boşaltın.

4. Dekontaminasyon tankını boşaltın. 

       YAPILMASI GEREKEN DİĞER İŞLEMLER

  1. Kompresörleri kapatın. 
  2. Kompresör tanklarını tamamen boşaltın.
  3. Aspiratörleri kapatın.


KLİNİK TEKRAR AÇILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

ŞİMDİ MUAYENEHANE VEYA KLİNİĞİ TEKRAR AÇMA ZAMANI

Suyu borulara tekrar nasıl getirmeli ve aynı zamanda dezenfeksiyonu devam ettirmeliyim? Bunu 5 dakika kuralını uygulayarak cevaplayabiliriz.

Dezenfeksiyon aşağıdaki hususları kapsamalıdır: 

Diş üniti su sisteminin oral bakteriler ve sudaki mikroplar tarafından kontamine olabileceğini unutmayın (genellikle psödomonas aeruginosa veya legionella pnömophila olarak bilinir).

Kliniği kapatmadan önce yapılan işlemlerle kontrol altına alınan mikrop popülasyonu daha da azaltılabilir. Nasıl mı? 5 dakika boyunca bütün musluklardan su akıtın.

ŞİMDİ DETAYLARA VE KLİNİĞİN TEKRAR AÇILIŞI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE BAKALIM

MUAYENEHANE VE DİŞ ÜNİTLERİ

1. Her muayenehane için sigortayı açın.

2. Kompresörleri açın.

3. Aspiratörleri açın.

4. Ana su vanasını ve varsa bireysel vanaları açın.

5. Merkez ozmoz sistemi varsa, açtıktan ve tankı dezenfektan ile doldurduktan sonra (eğer sistemin bir parçasıysa) bütün ünitlerdeki kreşuar musluklarını en az 5 dakika boyunca aynı anda çalıştırın. Daha sonra yedek su tankını açın.

6. Lavabolardan bol miktarda su akıtın.

7. Diş ünitlerini tekrar açın, kreşuar musluğundan ve bardak doldurucusundan bol miktarda su akmasını sağlayın.

8. Bütün dinamik el aletlerini ve hava-su spreyini çalıştırın böylece hortumlardan temiz su geçer.

9. Diş ünitinde otomatik, yarı otomatik veya manuel sterilizasyon/dezenfeksiyon sistemi varsa, ilgili sıvıların tanklarını boşaltın, yeni sıvı ile doldurun ve bakım-kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara göre süreci başlatın.

OTOKLAVLAR

1. Otoklav kapısının menteşelerini yağlayın ve tankı temiz su ile doldurun. Su artıma sistemi için giriş yoksa tankı iletkenliği 15 µS/cm’den az su ile doldurun. 

2. Kapı contasının yıpranıp yıpranmadığını kontrol edin.

3. Yerel yönetmeliklere uygun olarak Vakum Testi, Helix Testi ve Bowie & Dick Testi yapın.

4. Testlerin geçerli olup olmadığını öğrenmek için son kullanma tarihlerini kontrol edin. 

INTRAORAL X-RAY CİHAZLARI

1. Cihazların uzun süreli kullanılmama durumundan sonra, önce 0.01 – 0.02 saniyelik kısa emisyonlar akabinde ise 0.1 saniyelik daha uzun emisyonlar uygulamanız tavsiye edilir.

Böylece, rutin kullanıma başlamadan önce x-ışını tüpünün stabilizasyonu sağlanmış olur.

BU UYARILARI DİKKATE ALARAK HIZLI, GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE İŞE DÖNÜN.