Kök Kanal Dolgu

T-endo sealart

Rezin bazlı kök kanal dolgu patı

Kod :11112 Fiyat :22 euro

Özellikler 


 • T-endo sealart, pasta formundaki ikili şırınga olan epoksi rezin esaslı kök kanal sızdırmazlık materyalidir.
 • Mükemmel sızdırmazlık ve biyouyumluluk özelliklerinin yanı sıra olağanüstü kimyasal ve fiziksel bir özelliğe de sahiptir.
 • Çift şırınga sistemiyle karıştırmak kolaydır.
 • Dişlerde lekelenmeye neden olmamaktadır.
 • Doku sıvılarında çözünmemektedir.
 • Mükemmel biyouyumluluğa sahiptir.
 • İyi seviyede radyoopasiteye sahiptir.
 • Çalışma zamanı: 23°C (73°F) derecede 35 dakikadır.
 • Sertleşme zamanı: 37°C(99°F) derecede 45 dakikadır.
 • Temel ve daha güncel teknikler dahil olmak üzere tüm
  kök kanal doldurma teknikleri ile kullanılabilir.
 • CE işareti, bu ürün 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygundur.
 • Termoplastik metod ve tüm kondensasyon teknikleri

Uygulama 


• Kanal duvarları kuru olmalıdır. SEALART kanala bir lentülo veya obturasyon konları (gutta-percha, gümüş veya titanyum kök kanal konları) ile taşınmalıdır. 

• Materyalde hava kabarcıklarının oluşumunun ve kanalın gereğinden fazla dolmasının engellenmesi için çok düşük hızdaki lentüloyu yavaş yavaş apekse doğru ilerletiniz. 

• Hala düşük hızda çalışmakta olan lentüloyu çok yavaşça geri çekiniz. 

• Dezenfekte edilmiş ve kuru olan master cone’u SEALART’a batırınız ve pompalama hareketiyle yavaşça kanalın içerisine doğru itiniz. 


İçerik 


13.5g sealart ikili şırınga ( Baz 9 g., Katalizör 4.5 g. ) Karıştırma plakası
Spatula
sealart kullanım talimatı 


Dosyalar
Bilgi Almak İstiyorum